Strategiskt nätverk hälsa, social välfärd och omsorg

Strategiskt nätverk för frågor kopplade till hälsa, social välfärd och omsorg

Nätverket ersätter det tidigare socialchefsrådet

Sedan många år finns inom Skånes Kommuners ram Socialchefsrådet. Detta råd består av de åtta socialchefer från Skåne som sitter i SKR:s socialchefsråd plus en socialchef från vart och ett av de sex sjukvårdsområdena i Skåne. I några fall sitter en socialchef i både SKR:s grupp och i en av de sex regionalgrupperna. Socialrådet består därför av tolv medlemmar.

Socialchefsrådet utser i sin tur de kommunala representanterna i den centrala tjänstemannaberedningen som bereder ärenden till det partssammansatta centrala samverkansorganet kopplat till Vårdsamverkan Skåne med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Deltagare i nätverket

Kommun Namn Titel
Malmö Britt-Marie Pettersson Socialdirektör (ordförande)
Östra Göinge (nordöstra) Monica Dahl Verksamhetsområdeschef (vice ordförande)
Ystad (sydöstra) Dan Kjellsson Socialchef
Malmö Sergio Garay Omsorgsdirektör
Malmö Charlotte Widén Odder Direktör funktionsstödsförvaltningen
Kävlinge (mellersta) Leila Misirli Sektorschef Omsorg
Lund (mellersta) Annika Pettersson Socialdirektör
Vellinge (sydvästra) Catharina Byström Socialchef, biträdande kommundirektör
Helsingborg (nordvästra) Annika Andersson Omsorgsdirektör
Båstad (nordvästra) Christin Johansson Socialchef
Hässleholm (nordöstra) Åsa Ollerstam Lundh Socialchef

Sidansvarig

Mats Renard

Tf avdelningschef/ Regional samordnare