Revisorer

Revisorerna är valda av förbundsmötet. En av revisorerna ska vara sammankallande, och en ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Revisionen granskar förbundets räkenskaper och förvaltning. De ska varje år göra en revisionsberättelse som skickas till förbundsmötet. Förbundsmötet beslutar därefter om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.

Ledamöter

Förtroendevalda revisorer

  • Elisabeth Karlsson (S), Ystad, ordförande
  • Per Lilja (M), Malmö
  • Lisbeth Göransson (C), Kristianstad

Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg