Förbundsmöte

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Vid ordinarie förbundsmöte utses förbundets styrelse.

Ordinarie förbundsmöte hålls vart fjärde år och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senast skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

Nuvarande mandatperiod är 2020 till 2023.

 

Förbundsmöte 5 maj 2023

Skånes Kommuners förbundsmöte 2023 är den 5 maj.

8:30 Registrering och lättare frukost
9:00 Mötet öppnas

Plats: Bricks, Mobilvägen 12 i Lund, lokalen Kvadraten.

Ombud som har förhinder
Om du som ombud inte kan närvara vid förbundsmötet kontaktar du din ersättare och kansliet via info@skaneskommuner.se

Ersättare närvarar endast på förbundsmötet om ombud har meddelat förhinder.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

00. Kallelse och föredragningslista Skånes Kommuners förbundsmöte 2023 Förbundsmöte, 2023-04-21

Ladda ner

Protokoll förbundsmöte Skånes Kommuner 2 oktober 2020 Politik, 2020-12-17

Ladda ner

Protokoll förbundsmötet Kommunförbundet Skåne 10 maj 2019 2020-12-17

Ladda ner

Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg