Styrgrupp för gymnasieantagning

Styrgruppen för gymnasieantagning arbetar för en likvärdig och rättssäker myndighetsutövning gällande mottagande- och antagningshandläggning för samtliga sökande inom Skåne och västra Blekinge.

Styrgruppen består av en representant från varje antagningskansli och har tre ordinarie möten per termin.

Medlemmar i styrgruppen:

  • Håkan Smidvall, Trelleborg
  • Ann-Sofie Nord, Lund
  • Ewa Engström, Helsingborg
  • Liselotte Edvardsson Svensson, Karlshamn
  • Magnus Karlsson, Kristianstad
  • Cecilia Jönsson, Malmö
  • Adjungerad: Annika Rennéus, Malmö
  • Josephine Håkansson, Skånes Kommuner (sammankallande)

Vid frågor om styrgruppen för gymnasieantagning, kontakta josephine.hakansson@skaneskommuner.se.


Relaterat material

Uppdragsbeskrivning styrgrupp för gymnasieantagning Utbildning, 2022-04-07

Ladda ner

Sidansvarig

Josephine Håkansson

Tjänsteförvaltare