Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Regionalt samverkansråd

Det övergripande syftet med samverkan mellan kommuner och lärosäten är att stärka Skåne som utbildningsregion och skapa en gemensam mötesplats där både kort- som långsiktig strategiska frågor kan behandlas. Samverkan avser skollagsstyrda verksamheter och lärosäten i och kring Skåne.

En gemensam samverkan skapar förutsättningar för att förbättra och fördjupa arbetet med skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Det fördjupade samarbetet ska bidra till lokal skolutveckling och skapa goda förutsättningar för kunskapsutveckling och kunskapsuppbyggnad som kan användas i både kommunala verksamheter och i fristående verksamheter samt inom lärosätena.

Samarbetet syftar också till att stärka lärarutbildningens kvalitet och studenternas yrkesutveckling samt stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten (se VFU-avtal nedan).

Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning

Ramavtalet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) arbetades om och uppdaterades under 2018 av en arbetsgrupp med representanter för olika berörda yrkeskategorier inom skola, skolform och lärosäte. Ramavtalet började att gälla den 1 januari 2019. Samtliga kommunala skolhuvudmän i Skåne samt Sölvesborg, Olofström, Ronneby, Karlshamn och Sölvesborg-Bromölla gymnasieförbund har undertecknat avtalet och arbete pågår med att få de fristående huvudmännen att skriva på.

Överenskommelsen reglerar samarbetet mellan lärosätena och skolhuvudmännen avseende den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU). Samverkan omfattar även special­pedagog- och speciallärarutbildningarna samt studie- och yrkesvägledarutbildningen i tillämpliga delar. De verksamhetsförlagda och högskole-/universitetsförlagda delarna är en integrerad del av utbildningen.

Lärosätena och kommunerna förbinder sig att verka för ett fördjupat samarbete, vilket ska leda till att lärarstudenterna under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen ges möjlighet att utveckla en yrkeskompetens. Vidare ska det ges möjlighet för deltagande skola/förskolas lärare samt lärare från lärosätena att utveckla sina respektive yrkeskompetenser. Det fördjupade samarbetet kan bidra till lokal skolutveckling.

Förutom organisation och kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling regleras den ekonomiska ersättningen för mottagande av studerande.

Vid frågor om mötestider, minnesanteckningar och medlemmar i det regionala samverkansrådet, kontakta sidansvarig. 

 


Relaterat material

Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Utbildning, 2021-01-13

Ladda ner

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Avdelningschef