Syntes

Vad är Syntes?

Syntes är en sammanläggning av utvecklingsartiklar om förskola och skola. De skrivs av lärare och rektorer verksamma inom utbildning och är en fördjupning av de presentationer som hålls på Lärarnas skolutvecklingskonferens.

Varför Syntes?

Syntes är en artikelsamling med exempel på utvecklingsarbeten från hela Skåne. Syftet med arbetet kring Syntes är att skapa en mötesplats för beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund för de lärare och rektorer i Skåne som vill fördjupa sitt lärande om just sitt utvecklingsarbete. Under skrivandets gång handleds skribenter av skrivstödjare med stor erfarenhet av utvecklingsarbete.

Alla skrivstödjare har forskarkompetens. Syftet är också att  sprida kunskapen och de slutsatser om undersökande lärande om utbildning till fler. Ta gärna del av tidigare sammanställningar längst ner på sidan.

Arbetet med Syntes24

Arbetet med Syntes 24 pågår under höstterminen 2023. Under hösten skriver och arbetar skribenter från hela Skåne med att avgränsa sin fråga och söka annan forskning och andra undersökningar som gjorts inom liknande område.

Under hösten möts skribenter och skrivstödjare för att diskutera text och arbeta vidare med utvecklingsarbetet. I höst kommer vi också anordna gemensam träff där skribenter läser och ger respons på varandras arbeten. Vid årsskiftet lämnas texterna in för tryck och i vår väntar release av textsamlingen. Ser fram emot det!

Release av Syntes24

Releasen av Syntes24 äger rum i Svedala den 6 mars. Just nu pågår planeringen för denna dag och vi återkommer med mera info under hösten. Håll utkik efter det! Marsdagen kommer att ha fokus på just analys och förutsättningar för det:

  • Hur ställer vi frågor och hur söker vi svar om undervisning?
  • Hur tar vi del av data om undervisning?
  • Vilka utmaningar finns i arbetet med analys?
  • Hur kan vi arbeta vidare med dessa?
  • Vilka möjligheter finns i samverkan i analys av undervisning?

Relaterat material

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2021 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2019 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens Syntes 2017 webb Utbildning, 2023-08-07

Ladda ner

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare