Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Vårt mål är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats.

Konferensen arrangeras nu för fjärde gången! Första gången var 2017 och därefter har konferensen återkommit vartannat år. Under dagen varvas keynotes med presentationer och diskussioner av verkliga utmaningar, studier och lösningar.

Anmälan för nästa års upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens är öppen! Vi ses i Landskrona den 23 mars 2023!

Konferensen arrangeras av Skånes Kommuner FoU Skola.

Logga för Lärarnas skolutvecklingskonferens


Relaterat material

Lärarnas skolutvecklingskonferens – Syntes 2021 – WEBB Utbildning, 2022-01-21

Ladda ner

Lärarnas skolutvecklingskonferens hemsida Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare