Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar.

Till konferensen söker man sig inte med färdiga svar, utan för att man vill få stöd i att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet, att sätta ord på det man gör och diskutera detta med andra. Vårt mål är att det ska vara en arbetande, granskande och tänkande mötesplats.

Konferensen arrangerades i år för fjärde gången! Den 23 mars 2023 sågs vi i Landskrona! Första gången var 2017 och därefter har konferensen återkommit vartannat år. Under konferensen varvas keynotes med presentationer och diskussioner av verkliga utmaningar, studier och lösningar. Intresset för konferensen har varit glädjande stor!

Nästa konferens, den femte i ordningen,  är redan på gång att planeras! Den äger rum den 6 mars 2025 i Svedala! Boka dagen redan nu och håll utkik efter mera info.

Info för er som är intresserade av att presentera delas under våren 2024. Under våren 2024 öppnar också sidan där du kan skicka in ansökan om att vara med och presentera på #LSK25!

Konferensen arrangeras av Skånes Kommuner FoU Skola.

Logga för Lärarnas skolutvecklingskonferens


Relaterat material

Lärarnas skolutvecklingskonferens – Syntes 2021 – WEBB Utbildning, 2022-01-21

Ladda ner

Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare