Utbildning

Verksamhetsområdet utbildning omfattar samverkan inom utbildningsfrågor från förskola och grundskola till gymnasienivå. Även kompetensförsörjning för utbildningsverksamheter i samarbete med lärosäten är en viktig del av samverkan.

Förutsättningar för framtidens utbildningssektor skapas genom samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Genom FoU Skolas verksamhet främjar Skånes Kommuner arbetet med likvärdig utbildning för alla barn, elever och studerande på vetenskaplig grund.

Skånes Kommuner förvaltar flera samverkansavtal:

  • Samverkansavtal för pedagogisk omsorg förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne
  • Samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne och västra Blekinge
  • Samverkansavtal för beräkningsmodell
  • Ramavtal om verksamhetsförlagt utbildning.

Skånes Kommuner utvärderar och utvecklar kontinuerligt dessa avtal.

Arbetet inom området bedrivs inom ramen för det strategiska nätverket för utbildning.

Ordförande för nätverket är Jytte Lindborg, Lunds kommun.

Vice-ordförande för nätverket är Inga-Britt Henriksson, Båstads kommun.

Kommande träffar:

  • 9 september, 2022
  • 10-11 november, 2022

Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Avdelningschef