Utbildning

Verksamhetsområdet utbildning omfattar utbildningsfrågor för människor i alla åldrar. Från förskola och grundskola till gymnasienivå, universitet och vuxenutbildning.

Genom mellankommunal samverkan skapas lika möjligheter till gymnasieutbildning för alla elever oavsett i vilken kommun de är folkbokförda. Skånes Kommuner har i uppdrag att vidareutveckla befintligt gymnasieavtal i syfte att ha en transparent modell för prissättning och effektiv gymnasieskola med hög kvalitet. 

Förutsättningar för framtidens utbildningssektor skapas genom samverkan, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Mer information om innehållet i det här strategiska området kommer att publiceras i takt med verksamhetsplaneringen för 2021.


Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Avdelningschef