Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes Kommuner och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

 

Skånes Kommuner har följande representanter i styrgruppen för Klimatsamverkan Skåne:

  • Anders Berngarn (M)
  • Anders Månsson (S)
  • Fredrik Ljunghill (M)

Läs mer om Klimatsamverkan Skåne på deras egen webbplats, klimatsamverkanskane.se.

Klimatsamverkan Skåne Extern länk

Gå till extern sida