Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.  

Energikontoret Skåne är en del av Skånes Kommuner. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför för exempelvis Energimyndigheten. Vi har viss basfinansiering från de skånska kommunerna – direkt eller via Skånes Kommuner.

Energikontoret Skånes målgrupper inkluderar kommuner, företag, organisationer och hushåll. Viktiga samarbetspartners är Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, universitet och högskolor och energibolag i Skåne.

Rollen som regional energiaktör innebär att vi samordnar nätverk, initierar och driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser. Några av de nätverk vi samordnar är Biogas Syd, Skånes vindkraftsakademi, Energirådgivarna i Skåne och Solar Region Skåne.

Det finns 15 regionala energikontor i Sverige och nära 400 kontor i Europa. Alla verkar för energieffektivisering och ökad andel förnybar energi i sina respektive regioner och städer. De svenska energikontoren samverkar genom Energikontoren Sverige.

Energikontoret Skånes hemsida Extern länk

Gå till extern sida

Energikontoret Skåne styrgrupp Extern länk

Gå till extern sida

Ny huvudman för Energikontoret Skåne

Gå till sida