Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt.

FIRS arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

FIRS arbetar med:

  • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
  • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
  • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för regionens behov.

För Skånes Kommuner är Patric Åberg (M) ordinarie representant och Johan Andersson (S) ersättare.

Mer information om FIRS hittar du här


Sidansvarig

Peter Nilsson

Avdelningschef