Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt.

FIRS arbetar med att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan det offentliga, akademi och näringsliv.

FIRS arbetar med:

  • Att driva initiativ som stärker utvecklingsförutsättningarna för Skånes innovationssystem.
  • Att agera som en samlande kraft för regionens tillgångar, behov och möjligheter och utgör en strategisk systemisk ledningsfunktion.
  • Att vara ett forum för samtal mellan näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå där såväl lokala, regionala, nationella och internationella insatser kan samordnas.
  • Strategisk kommunikation, som en samlande röst för regionens behov.

För Skånes Kommuner är Patric Åberg (M) ordinarie representant och Johan Andersson (S) ersättare.

Mer information om FIRS hittar du här