Regional planering

Inom verksamhetsområdet Regional planering fokuserar vi på de större planeringsfrågorna som påverkar alla kommuner. Exempelvis kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

Skånes Kommuner ska utgöra en aktiv part i relation till Region Skåne när det gäller regionala planeringsfrågor. Exempelvis: Regionplaneuppdraget, kollektivtrafikuppdraget, infrastrukturuppdraget och engagemanget i och nyttan av Greater Copenhagen-samarbetet.