Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Regional planering

Inom verksamhetsområdet Regional planering fokuserar vi på de större planeringsfrågorna som påverkar alla kommuner. Exempelvis kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

Skånes Kommuner ska utgöra en aktiv part i relation till Region Skåne när det gäller regionala planeringsfrågor. Exempelvis: Regionplaneuppdraget, kollektivtrafikuppdraget, infrastrukturuppdraget och engagemanget i och nyttan av Greater Copenhagen-samarbetet.

Mer information om innehållet i det här strategiska området kommer att publiceras i takt med verksamhetsplaneringen för 2021.


Sidansvarig

Peter Nilsson

Avdelningschef