Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har tecknat avtal med SKR gällande Yrkesresan. Planerad start av den första Yrkesresan är februari 2023.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Följande yrkesresor kommer att produceras inom:

  • Funktionshinderområdet
  • Äldreomsorgen
  • Missbruk och beroende

Förstudien för funktionshinderområdet är klar och ska påbörjas inom resterande områden under 2022.

Digitala informationsmöten och kickoff 2022/2023

Under vintern 2022/2023 håller vi tre digitala informationsmöten för nya arbetsledare, chefer, administratörer och utvecklare inom barn- och unga-området samt för de som vill ha informationen igen.

Tisdag 15 november kl 09-11
Onsdag 14 december kl 09-11
Torsdag 19 januari kl 09-11

Läs mer och anmäl dig här: Info Yrkesresan nov dec jan

Kickoff
Den 9 september 2022 välkomnades alla chefer, kontaktpersoner, administratörer till en kickoff för Yrkesresan BoU.

Kickoff, digital
Den 14 september, höll vi en digital kickoff.

SKR leder till nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS (Regionala stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan kommer att få en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.

Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.

Regional projektplan för BoU:
Projektplan Yrkesresan Skånes Kommuner

Om du vill ha information eller har frågor om Yrkesresan kan du mejla till yrkesresanbou@skaneskommuner.se

Anna Wallin är projektledare för implementeringen av Yrkesresan.

Helena Soomus är kontaktperson för administrationen av Yrkesresan.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör