Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har tecknat avtal med SKR gällande Yrkesresan. Den första Yrkesresan i Skåne startade i februari 2023.

Totalt fem yrkesresor ska produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Första Yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Följande yrkesresor kommer att produceras inom:

  • Funktionshinderområdet
  • Äldreomsorgen
  • Missbruk och beroende

Kursdagar Barn och Unga 2023
Vi kan glädjande meddela att samtliga kursavgifter i Yrkesresan kurser för barn och unga under 2023 kommer att finansieras genom statliga medel.
De första kurserna inom Barn och Unga är upplagda och i full gång, HBiC och Samtal och Delaktighet.
Den första kursen i HBiC startade i februari, vi erbjuder fyra tillfällen i vår, samt fyra i höst. De kommer att fortsätta ges succesivt framöver.
Samtal och delaktighet är upplagd och redo för anmälningar. Den första kursen startar i maj månad, så titta in på Yrkesresan där kurstillfällen har lagts upp.

Startsidan
Här kan du som är upplagd i systemet logga in på Yrkesresan BoU:
Yrkesresan: Loginsida

Info

Digitala informationsträffar
Under våren 2023 håller vi flera digitala informationsmöten för nya arbetsledare, chefer, administratörer och utvecklare inom barn- och unga-området samt för de som vill ha informationen igen.
21 april kl 09-11, läs mer här
16 maj kl 09-11, läs mer här
13 juni kl 13-15, läs mer här

Info-träffar Yrkesresan vår 2023 pdf

Öppet forum
Välkommen till Öppet forum den 18 april kl 13-15 via Zoom. Då ger SKR en lägesrapport om vad som händer i Yrkesresa, både övergripande och för respektive resa:
Öppet forum Yrkesresan | SKR

Filmer:
Vi har tagit fram en kort film där Anna Wallin berättar om utrullningen av Yrkesresan BoU i Skåne. Se den gärna om du vill veta mer om hur det fungerar:

 

SKR: Film om Yrkesresan – kvalitet i varje möte!
I denna filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka 4 minuter lång.
SKRs film om Yrkesresan

Nyhetsbrev Barn och Unga
Nyhetsbrev BoU, jan 2023
Nyhetsbrev BoU, feb 2023

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.
Regional projektplan för BoU:
Projektplan Yrkesresan Skånes Kommuner

Om du vill ha information eller har frågor om Yrkesresan kan du mejla till yrkesresanbou@skaneskommuner.se
Anna Wallin är projektledare för implementeringen av Yrkesresan.
Helena Soomus är kontaktperson för administrationen av Yrkesresan.

SKR leder det nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS (Regionala samarbets- och stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan får en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.
Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör