Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har tecknat avtal med SKR gällande Yrkesresan. Planerad start av den första Yrkesresan är januari 2023.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Följande yrkesresor kommer att produceras inom:

  • Funktionshinderområdet
  • Äldreomsorgen
  • Missbruk och beroende

Förstudien för funktionshinderområdet är klar och ska påbörjas inom resterande områden  under 2022.

Digitala informationsmöten och kickoff 2022

Under våren 2022 har vi hållit fyra digitala informationsmöten för arbetsledare, chefer, administratörer och utvecklare inom barn- och unga-området.

Kickoff
Den 9 september 2022 välkomnas alla chefer, kontaktpersoner, administratörer till en kickoff för Yrkesresan BoU.
Uppdatering: denna Kickoff är fullbokad!

Läs mer och anmäl dig här:
Kickoff för Yrkesresan Barn och Unga i Skåne – Skånes Kommuner (xn--skneskommuner-qfb.se

Kickoff, digital
Den 14 september kl 13-16, håller vi en digital kickoff för er som inte har möjlighet att delta den 9e.
Läs mer och anmäl dig här: 2022-09-14 Digital kickoff Yrkesresan BoU

SKR leder till nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS (Regionala stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan kommer att få en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.

Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.

Regional projektplan för BoU:
Projektplan Yrkesresan Skånes Kommuner

Om du vill ha information eller har frågor om Yrkesresan kan du mejla till yrkesresanbou@skaneskommuner.se

Anna Wallin är projektledare för implementeringen av Yrkesresan.

Helena Soomus är kontaktperson för administrationen av Yrkesresan.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör