Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har aviserat att de avser att teckna avtal med SKR gällande Yrkesresan. Planerad start av den första Yrkesresan är januari 2022.

Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Förstudier inför kommande yrkesresor ska göras inom:

  • funktionshinderområdet
  • äldreomsorgen
  • missbruk och beroende

SKR leder till nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS(Regionala stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan kommer att få en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.

Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete.

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.

Saera Khan är kontaktperson på Skånes Kommuner för innehållet i Yrkesresan.

Helena Soomus är kontaktperson på Skånes Kommuner för administrationen av Yrkesresan.

Uppdraget finansieras genom deltagaravgifter till självkostnadspris.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör