Regional samrådsgrupp för MAS och MAR

Den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR inrättades under våren 2017. Syftet med den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR är att föra en dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vara en informationskanal mellan MAS/MAR-nätverken och Skånes Kommuner.

Minnesanteckningar från möten i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR sprids, via deltagarna, till delregionala närverk för MAS och MAR. Vid önskemål om minnesanteckning från något möte i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR kontakta Mats Renard.

Relaterat material

Information inför VFU i kommunal hälso- och sjukvård om dokumentation i patientjournal Hälsa, social välfärd och omsorg, 2022-09-27

Ladda ner

Sidansvarig

Mats Renard

Tf avdelningschef/ Regional samordnare