Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Regional samrådsgrupp för MAS och MAR

Den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR inrättades under våren 2017. Syftet med den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR är att föra en dialog kring hälso- och sjukvårdsfrågor och vara en informationskanal mellan MAS/MAR-nätverken och Skånes Kommuner.

Minnesanteckningar från möten i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR sprids, via deltagarna, till delregionala närverk för MAS och MAR. Vid önskemål om minnesanteckning från något möte i den regionala samrådsgruppen för MAS och MAR kontakta Mats Renard.

Sidansvarig

Mats Renard

Regional samordnare