Yrkesresan

Samtliga 33 kommuner i Skåne har tecknat avtal med SKR gällande Yrkesresan. Den första Yrkesresan i Skåne startade i februari 2023.

Totalt fem yrkesresor ska produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2028. Första Yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård.

Följande yrkesresor kommer att produceras inom:

  • Funktionshinderområdet
  • Äldreomsorgen
  • Missbruk och beroende

Kurser Barn och Unga 2023
Vi kan glädjande meddela att samtliga kursavgifter i Yrkesresan kurser för barn och unga under 2023 kommer att finansieras genom statliga medel.
De första kurserna inom Barn och Unga är upplagda och i full gång, de riktar sig till nya medarbetare, dvs de som har arbetat i 0-2 år.
Den första kursen i HBiC startade i februari, vi erbjuder fyra tillfällen i vår, samt fyra i höst.
Samtal och delaktighet är igång sedan i maj och ges vid flera tillfällen i höst.
Till hösten drar även följande kurser igång; Utsatthet och våld samt Handläggning av unga lagöverträdare.
Alla kurser fortsätter att ges framöver.

Startsidan
Här kan du som är upplagd i systemet logga in på Yrkesresan BoU:
Yrkesresan: Loginsida

Info

Digitala informationsträffar
Under hösten 2023 håller vi flera digitala informationsmöten för nya arbetsledare, chefer, administratörer och utvecklare inom barn- och unga-området samt för de som vill ha informationen igen.
28 aug kl 13-15
26 sep kl 09-11
25 okt kl 13-15
27 nov kl 9-11
13 dec kl 10-12

Välkommen med din anmälan!

Öppet forum
Här kan du lyssna på vad som sas på Öppet forum, den 18 april, där SKR gav en lägesrapport om vad som händer i Yrkesresa, både övergripande och för respektive resa:
Öppet forum Yrkesresan | SKR

Filmer:
Vi har tagit fram en kort film där Anna Wallin berättar om utrullningen av Yrkesresan BoU i Skåne. Se den så får du veta mer om hur det fungerar:

 

SKR: Film om Yrkesresan – kvalitet i varje möte!
I denna filmen berättar medarbetare inom socialtjänsten om vilken nytta de haft av Yrkesresan. Medverkande från Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer förklarar sina respektive roller i arbetet. Ansvariga chefer på SKR berättar om vikten av samverkan för att paketera och sprida bästa tillgängliga kunskap. Filmen är textad och cirka 4 minuter lång.
SKRs film om Yrkesresan

Nyhetsbrev Yrkesresan Barn och unga:
Nyhetsbrev, Yrkesresan BoU, juni 2023
Nyhetsbrev, Yrkesresan BoU, november 2023

Prenumerera på nyhetsbrevet Yrkesresan Barn och unga:

Nyhetsbrev med fokus Barn och Unga
Nyhetsbrev BoU, jan 2023
Nyhetsbrev BoU, feb 2023
Nyhetsbrev BoU, mars 2023
Nyhetsbrev BoU, april 2023

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med fokus Barn och unga:

Skånes Kommuner leder det regionala uppdraget

Skånes Kommuner har en regional styrgrupp för arbetet som består av Skånes Kommuner socialchefsråd.
Regional projektplan för BoU:
Projektplan Yrkesresan Skånes Kommuner

Om du vill ha information eller har frågor om Yrkesresan kan du mejla till yrkesresanbou@skaneskommuner.se
Anna Wallin är projektledare för implementeringen av Yrkesresan.
Helena Soomus är kontaktperson för administrationen av Yrkesresan.

SKR leder det nationella uppdraget

Alla anslutna kommuner, RSS (Regionala samarbets- och stödstrukturer) och andra aktörer som arbetar med Yrkesresan får en inbjudan till SKR:s samarbetsrum.
Klicka för att läsa mer om SKR:s arbete


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör