Regional vägledning avseende handräckning

Regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalvård i samband med omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU

Bakgrund

Med bakgrund av de otydligheter som finns avseende begäran av polishandräckning och samverkan avseende detta, har en grupp i Skåne med representanter från Skånes Kommuner, Socialtjänst, Statens Institutionsstyrelse (SiS), Kriminalvård och Polismyndigheten enats om följande vägledning. Avsikten med denna vägledning är att förtydliga när handräckning av polismyndighet och kriminalvård kan begäras och vilka ansvar som åligger de inblandade myndigheterna.

Denna vägledning är framtagen utifrån aktuell lagstiftning, lagens förarbeten och JO-utlåtanden.


Relaterat material

Regional vägledning avseende handräckning av polis och kriminalvård LVU 11 juni 2019 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2022-01-10

Ladda ner

Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg