Barnrättsforum Skåne

Barnrättsforum Skåne är en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet i Skåne.

Barnrättsforum Skåne anordnar nätverksträffar för utbildade barnrättsstrateger, bevakar aktuella utbildningar inom området och tar fram underlag för gemensamma utbildingssatsningar.

Skånes Kommuner tog 2011 initiativ till att etablera Barnrättsforum Skåne, en regional plattform för stöd och samordning av barnrättsarbetet i Skåne.

Ett underlag för beslut skrevs fram och antogs i styrelsen för Skånes Kommuner. Förslaget gällde inrättandet av ett Barnrättsforum Skåne och en rekommendation till kommunerna i Skåne att stärka genomförandet av barnets rättigheter.

Med fokus på barnkonventionen

Barnrättsforum Skåne etablerades, med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Målet var att få en politisk förankring och politiska beslut för arbetet.

I Barnrättsforum Skåne finns idag representanter från Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet samt från fem kommuner; Helsingborg, Klippan, Lund, Malmö och Simrishamn.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg