Områdesnätverk Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar Skånes Kommuner inom ett antal olika områden. Utbildningar inom barnkonventionen och barns behov i centrum (BBIC), utökat hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar inom projektet Växa Tryggt samt familjecentraler.

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Utvecklingsarbetet kallat BoU-satsningen handlar om att initiera och stödja ett långsiktigt och kontinuerligt förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Nationellt prioriterade utvecklingsområden:

  • Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för barn och unga
  • Förbättrad hälsa och skolgång för placerade barn
  • Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter
  • Implementering av SKR:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”
  • Utveckling av systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården via BBIC

I Skåne har vi inom ramen för BoU-satsningen också prioriterat att stödja kommunerna i samordning och metodstöd av BBIC.


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg