Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Barn och unga

Inom området barn och unga arbetar Skånes Kommuner inom ett antal olika områden. Utbildningar inom barnkonventionen och barns behov i centrum (BBIC) samt utökat hembesöksprogram för nyblivna förstagångsföräldrar inom projektet Växa Tryggt.

Det regionala utvecklingsarbetet inom den sociala barn- och ungdomsvården bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Utvecklingsarbetet kallat BoU-satsningen handlar om att initiera och stödja ett långsiktigt och kontinuerligt förbättringsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Nationellt prioriterade utvecklingsområden:

  • Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för barn och unga
  • Förbättrad hälsa och skolgång för placerade barn
  • Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter
  • Implementering av SKR:s handlingsplan ”Stärkt skydd för barn och unga”
  • Utveckling av systematisk uppföljning inom den sociala barn- och ungdomsvården via BBIC

I Skåne har vi inom ramen för BoU-satsningen också prioriterat att stödja kommunerna i samordning och metodstöd av BBIC. Samordnare/metodstödjare är saera.khan@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg