Hälsa, social välfärd och omsorg

Inom verksamhetsområdet hälsa, social välfärd och omsorg är fokus på samverkan med Region Skåne samt kunskapsutveckling.

Inom Vårdsamverkan Skåne samarbetar Skånes Kommuner med Region Skåne med överenskommelser och utveckling där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

Skånes Kommuner utgör en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) och verkar på länsnivå i förhållande till den nationella nivån, i nära samarbete med SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter. I den rollen kanaliserar vi bland annat gemensamma statsbidrag och stödjer kommunerna i kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Mer information om innehållet i det här strategiska området kommer att publiceras i takt med verksamhetsplaneringen för 2021.


Sidansvarig

Carina Lindkvist

Avdelningschef