Yrkes-sfi i Skåne

Yrkes-sfi i Skåne är svenskundervisning för nyanlända med fokus på yrkesspråket. Målet är att förkorta vägen mot arbete och egenförsörjning. De studerande får möjlighet att lära sig det svenska språket, få kunskap om yrkesområdet och få yrkesutbildning och yrkesbevis eller yrkescertifikat.

Yrkes-sfi är ett samarbete mellan alla skånska kommuner och Sölvesborg i Blekinge samt Arbetsförmedlingen, Skånes Kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne. Skånes Kommuner är processledare.

De tre spåren inom Yrkes-sfi

Arbetsmarknadsutbildning med integrerad sfi (AUB)

Arbetsmarknadsutbildning med sfi är spår inom Yrkes-sfi i Skåne med yrkesinriktad utbildning. Arbetsförmedlingen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Allt sker på samma plats, oftast hos en anordnare av en yrkesutbildning.

Yrkesvux med integrerad sfi

Yrkesvux med sfi är ett spår inom Yrkes-sfi i Skåne med yrkesutbildning med gymnasiala yrkeskurser. Kommunen är huvudman för yrkesdelen och ansvaret för sfi ligger hos en kommun eller en folkhögskola. Undervisningen inom yrkes är pedagogiskt  integrerad och sker på samma plats. Läs mer om utbildningarna på höger sida.

Akademikerspår

Akademikerspåret är en yrkesinriktad utbildning för sfi-deltagare med högre utbildning från hemlandet. En kommun eller folkhögskola ansvarar för utbildningen i samarbete med andra aktörer. Syftet med akademikerspåret är att tillvarata de erfarenheter som nyanlända har med sig till Sverige.

Vem kan söka?

Du som läser sfi (svenska för invandrare) och vill kombinera dina studier med en yrkesutbildning eller komplettera tidigare utbildning kan söka till Yrkes-sfi.

Det behövs olika förkunskaper för de olika utbildningarna. Det är din hemkommun eller Arbetsförmedlingen som beslutar om rätten att läsa sfi i kombination med annan utbildning.

Yrkes-sfi i Skåne Extern länk

Gå till extern sida