Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Hela vägen

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Skånes Kommuner från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet. Ett av målen med projektet är att sprida en attitydförändring kring Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).

Genom attitydförändring kan unga och unga vuxna med NPF lättare få arbete, samtidigt som arbetsgivare inser vilken kompetenstillgång personer med NPF är. Attitydförändringen handlar om flera saker men något som Hela Vägen tagit speciellt höjd för är hur målgruppen unga med en NPF bedöms ur normativa och stereotypa föreställningar som grundar sig i föreställningar om funktionsvariationer, kön, könsidentitet och ålder. Projektet vill vara en medskapare i att bryta dessa föreställningar som skapar hinder för arbetsgivarna att få tillgång till vår målgrupps färdigheter.

Projektets två spår – deltagare och arbetsgivare

Projektet har två spår, deltagare och arbetsgivare. Målgruppen för deltagarna är unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med NPF. Ett särskilt fokus ligger på att nå kvinnor och ickebinära, då det är en grupp som missgynnats både när det kommer till synliggörande och insatser som ska leda till vidare studier och arbete.. Deltagarna får en skräddarsydd insats för att utnyttja sina specialkompetenser på bästa sätt.

Projektet riktar sig också till arbetsgivare i Skåne med möjlighet att anställa. De erbjuds kompetenshöjande insatser, om NPF och antidiskriminerande arbetssätt, och ett brett stöd vid anställningar.

Spridning av projektets resultat

Resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de blekingska kommunerna som ingår i gymnasiesamverkansavtalet. Efter projektets slut ska kunskapsnivån kring unga/unga vuxna, framför allt kvinnor och ickebinära, höjts. Metoder som har visat sig effektiva ska också implementerats och utnyttjas i kommunernas dagliga arbete, samt en väl fungerande samverkan kring målgruppen mellan kommun och arbetsgivare.

Hela vägen Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Linda Almgren

Projektledare