Arbetsmarknad

Inom verksamhetsområdet arbetsmarknad fokuserar Skånes Kommuner på arbetsmarknadspolitiska insatser, den stigande arbetslösheten i Skåne och på kompetensförsörjningsfrågan.

Svensk arbetsmarknadspolitik är under stor omställning samtidigt som kommunerna i Skåne påverkas av en stigande arbetslöshet. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig både för kommunerna som arbetsgivare och för den skånska arbetsmarknaden. 

Mer information om innehållet i det här strategiska området kommer att publiceras i takt med verksamhetsplaneringen för 2021.


Sidansvarig

Elena Zukauskaite

Avdelningschef