Strategiska områden

De strategiska områdena är Skånes Kommuners prioriterade områden för verksamheten. I början av 2021 kommer styrelsen att fatta beslut om vilka strategiska områden som ska gälla för perioden 2021-2022.

Fokus för de strategiska områdena är där kommunerna i Skåne tillsammans vill göra en skillnad.

Skånes Kommuners verksamhetsområden är:

  • Hälsa, social välfärd och omsorg
  • Arbetsmarknad
  • Utbildning
  • Regional planering

Styrelsen för Skånes Kommuner kommer att fatta beslut om förbundets strategiska inriktning för 2021-2022 i början av 2021.


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör