Upphandlingar och avtal

Skånes Kommuner genomför ett antal samordnade upphandlingar för de skånska kommunerna. Gemensamma upphandlingar bidrar till kostnadseffektivisering och säkerställande av kvalitet för de medverkande kommunerna.  

Skånes Kommuner upphandlar och förvaltar i dagsläget ramavtal inom hem för vård eller boende (HVB), öppenvård, konsulentstöd till familjehem/jourhem, boenden för personer med funktionsnedsättning (såsom somatisk sjukdom, demenssjukdom m.m.) samt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, bostad med särskild service inom LSS samt daglig verksamhet inom LSS. Även handledning till kommunens personal inom IFO, VO och skola upphandlas. Utöver nämnda områden sker samordnade upphandlingar inom andra områden samt upphandlingar för kansliet. Upphandlingarna omsätter cirka 3 miljarder kronor årligen.

PÅGÅENDE UPPHANDLINGAR

Nedan följer kort information om vilka upphandlingar Skånes Kommuner administrerar i denna stund:

Sociala tjänster:

 • Boende för personer med funktionsnedsättningar såsom somatisk sjukdom, demenssjukdom m.m.
  Upphandlingen är överprövad.
 • Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.
  Planerad avtalsstart 2023-09-01.
 • LSS 9:6 Korttidsvistelse:
  Framtagning av förfrågningsunderlag pågår.
  Planerad avtalsstart 2023-09-01.
 • LSS 9:7 Korttidstillsyn:
  Framtagning av förfrågningsunderlag pågår.
  Planerad avtalsstart 2023-09-01.
 • Stödboende för vuxna över 21:
  Framtagning av förfrågningsunderlag pågår.
  Planerad avtalsstart 2023-09-01.

Hjälpmedel:

 • Sittdynor.
  Avtalsstart 2022-11-01.
 • Vårdsängar.
  Avtalsstart 2022-12-01.
 • Rollatorer (komplettering till tidigare genomförd upphandling).
  Upphandlingen är överprövad.
 • Tryckavlastande madrasser.
  Planerad annonsering Q4 2022.
 • Individuellt formgjutna sitsar.
  Planerad annonsering Q4 2022.

Samordnade upphandlingar:

 • Pensionsadministration och pensionsförsäkring 2024.
  Framtagning av förfrågningsunderlag pågår. Avtalsstart 2024-04-01.

AVTAL

Information om aktuella avtal, som baseras på upphandlingar som Skånes Kommuner genomfört, hittar du här: Information om avtal

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning. Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

VO-VÅRD OCH OMSORG, IFO-INDIVID OCH FAMILJEOMSORG OCH HANDLEDNING

Våra största upphandlingsområden omfattar individ och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg (VO) samt handledning. Skånes Kommuner genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Upphandlingsområdena har ett eget avropsstöd Upphandlat (öppnas i nytt fönster).

HJÄLPMEDEL

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här: Avtal och produktguide hjälpmedel.


Sidansvarig

Jan Stormstege

Tf upphandlingsansvarig