Upphandlingar och avtal

Skånes Kommuner genomför ett antal samordnade upphandlingar för de skånska kommunerna. Det genomförs även upphandlingar för kansliet. Upphandlingarna omsätter cirka 2 miljarder kronor årligen.

Annonserade upphandlingar

Här hittar du annonserade upphandlingar. Klicka på den upphandling du är intresserad av för att komma till annons i upphandlingsverktyget TendSign.

  • IFO – HVB barn och unga 2021. Utvärdering pågår.
  • IFO – Arbetskooperativ ”Socialt arbetskooperativ för vuxna med missbruk-/beroendeproblematik 2021”. Tilldelningsbeslut meddelat.

Kommande upphandlingar

  • VO – LSS: Bostad med särskild service. Planering pågår.
  • VO – LSS: Daglig verksamhet. Planering pågår.

Avtal

Information om aktuella avtal, som baseras på upphandlingar som Skånes Kommuner genomfört, hittar du här: Information om avtal

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning. Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

VO-Vård och omsorg, IFO-individ och familjeomsorg och handledning

Våra största upphandlingsområden omfattar vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) samt handledning. Skånes Kommuner genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Upphandlingsområdena har ett eget avropsstöd Upphandlat (öppnas i nytt fönster).

Hjälpmedel

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här: Avtal och produktguide hjälpmedel.


Medarbetarbild på Jan Stormstege

Sidansvarig

Jan Stormstege

Tf upphandlingsansvarig