Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Strategiska nätverk

Under hösten 2020 kommer kommundirektörerna utse tjänstepersoner från sina kommuner till våra strategiska nätverk. Varje nätverk har egna definierade syften och mål. Genom regional dialog och kontakt över kommungränser stärker vi Skåne som helhet.

När de strategiska nätverken och dess deltagare är utsedda kommer vi att publicera mer information om dem här. De strategiska nätverken är tätt kopplade till våra strategiska områden.

Gemensamt för de strategiska nätverken är att de ska stärka den kommunala samverkan i Skåne och skapa värde för de 33 kommunerna. Dessutom ska de:

  • Bidra till att nätverket fokuserar på frågor som är av värde för kommunerna att samarbeta om, utifrån Skånes Kommuners roll och uppdrag.
  • Utveckla den kommunala samverkan och förankra gemensamma uppdrag utifrån de beslut som tagits inom Skånes Kommuner.
  • Bidra till att skapa regional kunskap genom att främja kollegiala kontakter och erfarenhetsutbyte.
  • Arbeta med aktuella samverkansfrågor inom nätverkets område.
  • Vid behov utse arbetsgrupper samt samverka med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och andra aktörer.

Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör