Nätverk för kommunerna i Skåne

På den här sidan samlar vi ett antal nätverk som finns för tjänstepersoner i kommunerna i Skåne. Förbundet har tidigare administrerat ett antal av dessa nätverk. Från och med hösten 2020 är det nätverken själva som sköter fortsatt administration.

I vårt nya uppdrag ingår det inte längre att administrera andra nätverk än utvalda strategiska nätverk. Information om övriga nätverk finns kvar på vår gamla webbplats. Under hösten 2020 kommer samtliga nätverk besluta om de vill fortsätta driva nätverken själva eller inte.

De nätverken som finns kvar listar vi här nedan tillsammans med en kort beskrivning samt kontaktuppgifter till den som är ansvarig för nätverket. Är du intresserad av att delta i ett av dessa nätverk kontakta dem direkt för mer information.

För de nätverk som vill fortsätta träffas hos oss i Kommunernas hus går det bra att hyra mötesrum.


Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef