Kontakta oss

Skånes Kommuners kansli finns i Lund på Gasverksgatan 3a, bara några minuter från Lund C. Nedan finns mer information om hur du kontaktar oss. Vi kallar det Kommunernas hus. Välkommen att titta förbi!

Adress


Gasverksgatan 3a
222 29 Lund

Enklast är att ta tåget eller bussen till Lund C. Därifrån är det endast några minuters promenad till oss. Om du kör bil finns det gott om parkeringsmöjligheter i närheten, bland annat Arena Park och vid Västra Stationstorget. Cykelparkering finns strax utanför porten. Handikapparkering finns i parkeringshuset Arena Park samt på parkeringen vid Lund C.

Ekonomi


Kontakta oss om du har frågor om en faktura eller om du behöver hjälp att fakturera oss samt vid övriga frågor gällande upphandlingar och avtal.

Kansliet


Kontakta oss för generella frågor kring Skånes Kommuner eller om du inte hittar rätt person.

Tjänsteförvaltning ehälsa


Kontakta oss gällande frågor som rör SITHS-kort, KOMKAT,HSA och Mina Planer. Support ges under Skånes Kommuners ordinarie öppettider som är helgfria vardagar 08.00-16.30.

Upphandlade tjänster


Kontakta oss om du har frågor gällande upphandlingar och avtal inom vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) och handledning.

Hitta medarbetare

Anna Mattsson

Regional utvecklingsledare

Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och klimatrådgivarna samt med Skånes Energiting.

Anna Wallin

Projektledare

Anna arbetar som projektledare för Yrkesresan samt med att stärka barnrättsperspektivet genom att utbilda i Barnkonventionens barnsyn och prövning av barnets bästa.

Anna-Lena Fällman

Strateg

Anna-Lena arbetar med strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne.

Anna-Maria Troedsson

Projektledare

Anna-Maria arbetar med projektet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan samt etablering och utveckling av familjecentraler.

Anneli Nilsson

Kvalitetshandläggare

Anneli arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Annica Owesson

Projektledare

Annica arbetar som projektledare för Fossilbränslefria kommuner 2.0 och Fossilfria Uppstartskommuner.

Anton Johansson

Ekonom

Anton arbetar med projektekonomi kopplat till Energikontoret Skånes verksamhet.

Åsa Lundqvist Peyron

Kansli- och utvecklingschef

Åsa arbetar med utvecklingen av förbundet med fokus på koordinering och samordning av de strategiska nätverken samt att leda och driva kansliets stödfunktioner.

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare

Blagoje arbetar med strategier, upphandling och förvaltning av förbundets medlemmars telefoni-och kommunikationslösningar.

Carolin Rosdahl

Kvalitetshandläggare

Carolin arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Caroline Bjurman Holgersson

Kommunikatör

Caroline arbetar med kommunikationsfrågor kopplade till Energikontoret Skåne.

Dorthy Carlsson

Controller

Dorthy arbetar med förbundets interna ekonomi som bland annat består av löner, bokföring, uppföljningar och bokslut.

Elena Zukauskaite

Avdelningschef

Elena leder arbetet inom de strategiska områdena utbildning och arbetsmarknad. Elena ingår i förbundets ledningsgrupp.

Elin Bjurstam

Kommunikatör

Elin är studentmedarbetare och arbetar särskilt med uppdrag kopplat till Energikontoret Skåne.

Elin Cedergren

Projektledare

Elin arbetar med samverkansfrågor inom missbruk och beroende och ​SKRs handlingsplan Missbruk och beroende i åldern 13-29 år.

Elin Ulander

Verksamhetsledare

Elin arbetar inom Miljösamverkan Skåne för ett effektivare tillsynsarbete kopplat till miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Elsa Magnusson

Praktikant

Elsa sommarjobbar på Energikontoret Skåne och börjar sin praktik under hösten 2022.

Emelie Sundén

Emelie Sundén

Strateg

Emelie arbetar med samverkansfrågor inom vård- och omsorg samt med frågor inom psykisk hälsa.

Emma Jansson

Strateg

Emma arbetar som strateg med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Evelina Johansson

Ledningsstrateg

Evelina är förbundsdirektörens och styrelsens stöd och arbetar med strategisk kommunikation.

Georg Krüger

Projektledare

Georg arbetar i ett projekt som heter Hållbara företagsresor 2.0

Gustaf Wiklund

tf avdelningschef/strateg

Gustaf är projektledare inom klimat- och energifrågor och tillförordnad avdelningschef för Energikontoret Skåne.

Håkan Jönsson

Upphandlare

Håkan arbetar med upphandling och avtalsuppföljning av medicintekniska hjälpmedel.

Helena Soomus

Administratör

Helena arbetar med administration för hälsa, social välfärd och omsorg.

Henk te Kiefte

Systemansvarig

Henk är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Isabella Nilsson

Kommunikatör

Föräldraledig.

Jan Nilsson

Processledare

Jan arbetar med yrkesinriktad vuxenutbildning för invandrare inom Yrkes-SFI Skåne.

Jan Stormstege

Tf upphandlingsansvarig

Jan arbetar med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Jenny Lindström Karlkvist

Ekonomi och IT-chef

Jenny har ansvar för ekonomi- och upphandlingsverksamheten samt övergripande ansvar för IT och våra digitala tjänster.

Johan Nordin

Projektkoordinator

Johan Nordin arbetar som samordnare för projektet Säker Digital Kommunikation (SDK)med våra interna digitala system och tjänster.

Johan Norén

Tjänsteförvaltare

Johan arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Josephine Håkansson

Tjänsteförvaltare

Josephine vikarierar som tjänsteförvaltare för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Lina Sjöö

Kvalitetshandläggare

Lina arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Linda Björkman

Upphandlare

Linda arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Linnéa Jönsson

Upphandlare

Linnéa arbetar med både interna och externa upphandlingar för Skånes Kommuner och våra medlemmar.

Louise Lund

Kommunikatör

Louise ansvarar för kommunikationen i Klimatsamverkan Skåne och Växa tryggt.

Madeleine Andersson

Biträdande systemansvarig

Föräldraledig. Madeleine är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Magnus Nurmi

Kommunikationschef

Magnus arbetar med övergripande externa och interna kommunikationsfrågor och pressfrågor. Magnus ingår i förbundets ledningsgrupp.

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare

Malin är vetenskaplig ledare och arbetar med skolutveckling på vetenskaplig grund inom FoU Skola.

Maria Strömberg

Kvalitetshandläggare

Maria arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Matilda Gradin

Projektledare

Matilda jobbar som projektledare inom olika energiprojekt på Energikontoret Skåne.

Mats Renard

Tf avdelningschef/ Regional samordnare

Mats är tf avdelningschef och arbetar bland annat med kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor. Fokusområde är rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.

Mattias Måsbäck

Tjänsteförvaltare

Mattias arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Niclas Clausenborg

Strateg

Niclas arbetar med strategisk samverkan kring digitalisering samt samordnar arbetet kring digitalisering inom Skånes Kommuners kansli.

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör

Nina ansvarar för kansliets verksamhet och är länken mellan styrelsen, förbundets ägare och de skånska kommunerna.

Olof Jönsson

Upphandlare

Olof arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Petra Douhane

Koordinator

Petra arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Sabine Täuber

Verksamhetsledare

Sabine arbetar med Biogas Syd, ett nätverk för samverkan kring biogasutvecklingen i länet samt i projekt och insatser kopplat till fossilfria transporter.

Sandra Vighagen

Kvalitetshandläggare

Sandra arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Sofia Mårtensson

Upphandlare

Föräldraledig. Sofia arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Susanne Rosenström

Regional processledare

Susanne arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Teodor Kandefelt

Projektledare

Teodor är projektledare på Energikontoret Skåne och arbetar med projektet NUDGE och förstudien Elbilsladdning 2.0.

Ulf Fredriksson

Tjänsteförvaltare

Ulf arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Ulf Jobacker

Projektledare

Ulf arbetar som projektledare och koordinator i projekt inom energieffektivisering för små- och medelstora företag.

Veronika Ekstrand

Projektledare

Veronika är projektledare på Energikontoret Skåne och arbetar med projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 och projektleder Skånes Energiting 2022.