Kontakta oss

Skånes Kommuners kansli finns i Lund på Gasverksgatan 3a, bara några minuter från Lund C. Nedan finns mer information om hur du kontaktar oss. Vi kallar det Kommunernas hus. Välkommen att titta förbi!

Besöksadress


Gasverksgatan 3a
222 29 Lund

Enklast är att ta tåget eller bussen till Lund C. Därifrån är det endast några minuters promenad till oss. Om du kör bil finns det gott om parkeringsmöjligheter i närheten, bland annat Arena Park och vid Västra Stationstorget. Cykelparkering finns strax utanför porten. Handikapparkering finns i parkeringshuset Arena Park samt på parkeringen vid Lund C.

Ekonomi


Kontakta oss om du har frågor om en faktura eller om du behöver hjälp att fakturera oss samt vid övriga frågor gällande upphandlingar och avtal.

Kansliet


Kontakta oss för generella frågor kring Skånes Kommuner eller om du inte hittar rätt person.

Tjänsteförvaltning ehälsa


Kontakta oss gällande frågor som rör SITHS-kort, KOMKAT,HSA och Mina Planer. Support ges under Skånes Kommuners ordinarie öppettider som är helgfria vardagar 08.00-16.30.

Upphandlade tjänster


Kontakta oss om du har frågor gällande upphandlingar och avtal inom vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) och handledning.

Hitta medarbetare

Anna Mattsson

Regional utvecklingsledare

Anna arbetar för att samordna och utveckla de skånska energi- och klimatrådgivarna samt med Skånes Energiting.

Anna-Lena Fällman

Strateg

Anna-Lena arbetar med strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne.

Anna-Maria Troedsson

Projektledare

Anna-Maria arbetar med projektet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan samt etablering och utveckling av familjecentraler.

Anneli Nilsson

Kvalitetshandläggare

Anneli arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Annica Owesson

Projektledare

Annica arbetar som projektledare för Fossilbränslefria kommuner 2.0 och Fossilfria Uppstartskommuner.

Björn Sjölin

Ekonomichef

Björn leder arbetet på avdelningen ekonomi och upphandling. Björn ingår i förbundets ledningsgrupp.

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare

Blagoje arbetar med strategier, upphandling och förvaltning av förbundets medlemmars telefoni-och kommunikationslösningar.

Carina Lindkvist

Avdelningschef

Carina leder arbetet inom det strategiska området hälsa, social välfärd och omsorg samt med Vårdsamverkan Skåne. Carina ingår i förbundet ledningsgrupp. 

Cecilia Varland Enström

Projektledare

Cecilia arbetar med frågor kring personal- och kompetensförsörjning inom kommunal vård och omsorg i Skåne.

Dorthy Carlsson

Controller

Dorthy arbetar med förbundets interna ekonomi som bland annat består av löner, bokföring, uppföljningar och bokslut.

Elena Zukauskaite

Avdelningschef

Elena leder arbetet inom de strategiska områdena utbildning och arbetsmarknad. Elena ingår i förbundets ledningsgrupp.

Elin Ulander

Verksamhetsledare

Elin arbetar inom Miljösamverkan Skåne för ett effektivare tillsynsarbete kopplat till miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Emelie Sundén

Strateg

Emelie arbetar med samverkansfrågor inom vård- och omsorg samt med frågor inom psykisk hälsa.

Evelina Johansson

Kommunikationsstrateg

Evelina arbetar med strategisk kommunikation, medlemskommunikation och påverkansarbete samt med den politiska styrningen av förbundet.

Fredrik Ek

Ekonom

Fredrik arbetar som ekonom med ansvar för ett flertal projekt.

Gustaf Wiklund

Projektledare

Gustaf projektleder projekt inom klimat- och energifrågor.

Håkan Jönsson

Upphandlare

Håkan arbetar med upphandling och avtalsuppföljning av medicintekniska hjälpmedel.

Hanna Nordehammar

Kommunikatör

Hanna arbetar med intern och extern kommunikation samt har ansvar för förbundets digitala kanaler.

Helena Soomus

Administratör

Helena arbetar med administration för hälsa, social välfärd och omsorg samt är ekonomiadministratör.

Henk te Kiefte

Systemansvarig

Henk är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Isabella Nilsson

Kommunikatör

Isabella ansvarar för kommunikationen i Klimatsamverkan Skåne och i projekten Hela vägen och Växa tryggt.

Jan Nilsson

Processledare

Jan arbetar med yrkesinriktad vuxenutbildning för invandrare inom Yrkes-SFI Skåne.

Medarbetarbild på Jan Stormstege

Jan Stormstege

Tf upphandlingsansvarig

Jan arbetar med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Jeanette Nilsson

Kvalitetshandläggare

Jeanette arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Johan Norén

Tjänsteförvaltare

Johan arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Johanna Haward

EU-samordnare

Föräldraledig. Johanna arbetar med att samordna och koordinera förbundets engagemang i EU-frågor.

Lina Sjöö

Kvalitetshandläggare

Lina arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Linnéa Jönsson

Upphandlare

Linnéa arbetar med både interna och externa upphandlingar för Skånes Kommuner och våra medlemmar.

Madeleine Andersson

Biträdande systemansvarig

Madeleine är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Magnus Nurmi

Kommunikationschef

Magnus arbetar med övergripande externa och interna kommunikationsfrågor och pressfrågor. Magnus ingår i förbundets ledningsgrupp.

Malin Gunnarsson

Kvalitetsutvecklare

Malin arbetar med missbruks- och beroendefrågor samt utbildar och handleder i ASI (addiction severity index).

Maria Strömberg

Kvalitetshandläggare

Maria arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Mats Renard

Regional samordnare

Mats arbetar med kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor. Fokusområde är rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.

Niclas Clausenborg

Strateg

Niclas arbetar med strategisk samverkan kring digitalisering samt samordnar arbetet kring digitalisering inom Skånes Kommuners kansli.

Nils Hermansson

Tjänsteförvaltare

Föräldraledig. Nils arbetar med tjänsteförvaltning av förbundets interna infrastruktur, digitalisering och dataskydd.

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör

Nina ansvarar för kansliets verksamhet och är länken mellan styrelsen, förbundets ägare och de skånska kommunerna.

Olof Jönsson

Upphandlare

Olof arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Ottie Andersson

Tjänsteförvaltare

Ottie arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Per Persson

Projektledare

Per arbetar med energirelaterade fastighetsprojekt mot företag, föreningar och offentlig verksamhet.

Per-Johan Wik

Projektledare

Per-Johan arbetar på Energikontoret Skåne med projektledning och projektkoordinering, både nationellt finansierade projekt och EU-finansierade projekt.

Peter Nilsson

Avdelningschef

Peter leder arbetet inom det strategiska området regional planering samt koordinerar förbundets engagemang i Greater Copenhagen-samarbetet och Skånskt Ledningsforum. Peter ingår i förbundets ledningsgrupp.

Sabine Täuber

Verksamhetsledare

Sabine arbetar med Biogas Syd, ett nätverk för samverkan kring biogasutvecklingen i länet samt i projekt och insatser kopplat till fossilfria transporter.

Saera Khan

BBIC-samordnare

Saera utbildar socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten i handläggning- och dokumentation samt ansvarar för att bevaka barn- och ungaområdet.

Sandra Vighagen

Kvalitetshandläggare

Sandra arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Sofia Mårtensson

Upphandlare

Sofia arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Solveig Jansson

Projektledare

Solveig arbetar med tidiga samordnade insatser för barn och unga samt med implementering av suicidprevention i de skånska kommunerna.

Susanne Rosenström

Regional processledare

Susanne arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Ulf Fredriksson

Tjänsteförvaltare

Ulf arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Ulf Jobacker

Projektledare

Ulf arbetar som projektledare och koordinator i projekt inom energieffektivisering för små- och medelstora företag.