Kontakta oss

Skånes Kommuners kansli finns i Lund på Fabriksgatan 2, bara några minuter från Lund C. Nedan finns mer information om hur du kontaktar oss.

Adress


Fabriksgatan 2
222 35 Lund

Enklast är att ta tåget eller bussen till Lund C. Därifrån är det endast några minuters promenad till oss. Om du kör bil finns det parkeringsmöjligheter i närheten, bland annat på Lerbäck och vid Lund C.

Digitala tjänster


Kontakta oss gällande frågor som rör SITHS-kort, KOMKAT,HSA och Mina Planer. Support ges under Skånes Kommuners ordinarie öppettider som är helgfria vardagar 08.00-16.30.

Ekonomi


Kontakta oss om du har frågor om en faktura eller om du behöver hjälp att fakturera oss samt vid övriga frågor gällande upphandlingar och avtal. Du hittar våra fakturauppgifter på skåneskommuner.se/faktura.

Kansliet


Kontakta oss via e-post för generella frågor kring Skånes Kommuner eller om du inte hittar rätt person. Samtliga medarbetare och deras kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Upphandlade tjänster


Kontakta oss om du har frågor gällande upphandlingar och avtal inom vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) och handledning.

Våra medarbetare

Alexandra Nordqvist

Tjänsteförvaltare

Alexandra är tjänsteförvaltare och arbetar med gymnasieantagningen och system kopplat till det.

Anna Wallin

Strateg

Anna arbetar som strateg med inriktning mot barn- och unga samt är projektledare för Yrkesresan Barn och unga.

Anna-Lena Fällman

Strateg

Anna-Lena arbetar med strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne.

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga

Anna-Maria arbetar med Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan, etablering och utveckling av familjecentraler samt Tidiga Samordnade Insatser (TSI)

Anneli Nilsson

Kvalitetshandläggare

Anneli arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Arta Jashanica

Redovisningsekonom

Arta arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor.

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare

Blagoje arbetar med strategier, upphandling och förvaltning av förbundets medlemmars telefoni-och kommunikationslösningar.

Carolin Rosdahl

Kvalitetshandläggare

Tjänstledig

Caroline Åkesson Larsson

Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad

Caroline är chef för avdelningen Utbildning och arbetsmarknad och sitter i förbundets ledningsgrupp.

David Andersson

Junior tjänsteförvaltare

David arbetar med våra digitala tjänster och support både internt och mot våra användare i kommunerna.

Dorthy Carlsson

Controller

Dorthy arbetar med förbundets interna ekonomi som bland annat består av löner, bokföring, uppföljningar och bokslut.

Elin Ulander

Verksamhetsledare

Elin arbetar inom Miljösamverkan Skåne för ett effektivare tillsynsarbete kopplat till miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Emelie Sundén

Emelie Sundén

Strateg

Emelie arbetar med samverkansfrågor inom vård- och omsorg samt med frågor inom psykisk hälsa.

Emma Jansson

Strateg

Emma arbetar som strateg med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Evelina Johansson

Ledningsstrateg

Evelina är förbundsdirektörens och styrelsens stöd och arbetar med strategisk kommunikation.

Fredrik Hansson

Tjänsteförvaltare

Fredrik arbetar med IT-frågor och våra digitala miljöer.

Håkan Jönsson

Upphandlare

Håkan arbetar med upphandling och avtalsuppföljning av medicintekniska hjälpmedel.

Helena Soomus

Administratör

Helena arbetar med administration för hälsa, social välfärd och omsorg.

Henk te Kiefte

Systemansvarig

Henk är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Isabella Nilsson

Kommunikatör

Isabella arbetar med övergripande externa och interna kommunikationsfrågor.

Jan Stormstege

Tf upphandlingsansvarig

Jan arbetar med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Jenny Jönsson

Tjänsteförvaltare

Jenny arbetar med övergripande IT-frågor och våra digitala miljöer.

Jenny Lindström Karlkvist

Ekonomi och IT-chef

Jenny har ansvar för ekonomi- och upphandlingsverksamheten samt övergripande ansvar för IT och våra digitala tjänster.

Johan Norén

Tjänsteförvaltare

Johan arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Jonatan Petersen

Tjänsteförvaltare

Jonathan arbetar med IT-frågor och våra digitala miljöer.

Lina Sjöö

Kvalitetshandläggare

Lina arbetar med kvalitetsuppföljning av ramavtal inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg och handledning.

Linda Hallfast

Upphandlare

Linda arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Lizette Holmberg

Studentmedarbetare

Lizette är studentmedarbetare hos oss på skånes Kommuner. Hon arbetar med våra upphandlingar och kvalitetsuppföljning.

Magnus Nurmi

Kommunikationschef

Magnus arbetar med övergripande externa och interna kommunikationsfrågor och pressfrågor.

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare

Malin är vetenskaplig ledare och arbetar med skolutveckling på vetenskaplig grund inom FoU Skola.

Malin Bennison

Tjänsteförvaltare

Malin är tjänsteförvaltare och arbetar med gymnasieantagningen och system kopplat till det.

Maria Björkqvist

Upphandlare

Maria arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Maria Eklind

HR-chef

Maria är HR-chef och ansvarar för avdelningen Kansli och utveckling.

Maria Kusagård

Processledare - God och nära vård

Maria arbetar med det regionala införandet av den nationella satsningen God och nära vård.

Mats Renard

Regional samordnare

Mats arbetar bland annat med kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor. Fokusområde är rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.

Mattias Måsbäck

Tjänsteförvaltare

Mattias arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Mia Svensson Burghard

Strateg

Mia arbetar med strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård.

Niclas Clausenborg

Strateg

Niclas arbetar med strategisk samverkan kring digitalisering samt samordnar arbetet kring digitalisering inom Skånes Kommuners kansli.

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör

Nina ansvarar för kansliets verksamhet och är länken mellan styrelsen, förbundets ägare och de skånska kommunerna.

Petra Douhane

Biträdande processledare

Petra arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg

Sara är avdelningschef och arbetar bland annat med kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor.

Sofia Mårtensson

Upphandlare

Sofia arbetar i huvudsak med upphandlingar på uppdrag av kommunerna i Skåne.

Susanne Rosenström

Regional processledare

Susanne arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Ulf Fredriksson

Tjänsteförvaltare

Ulf arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Ulrika Hjort

Processledare - God och nära vård

Ulrika arbetar med det regionala införandet av den nationella satsningen God och nära vård.