Kansliet

På kansliet i Lund arbetar vi gemensamt med uppdrag som beslutas av styrelsen samt våra ägare via KSO-gruppen och kommundirektörsgruppen.

Kansliet leds av Förbundsdirektör Nina Mårtensson. Vi är 50 anställda med bred kompetens inom de område som kommuner arbetar med och vi har även kompetens och erfarenhet av att anordna större event, kurser och utbildningsuppdrag åt medlemskommunerna.

Tillsammans arbetar vi med uppdrag inom fyra strategiska områden; arbetsmarknad, hälsa, social välfärd och omsorg, regional planering och utbildning. Uppdragen genomförs i nära samverkan med medlemmarna och i vissa fall även tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.

Kansliet arbetar även internt med frågor inom ekonomi och upphandling, kommunikation, kurs och konferens samt administration.


Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör