Ekonomi

Skånes Kommuner finansieras av de 33 medlemskommunerna i Skåne. Kommunernas avgift baseras på antalet invånare i respektive kommun.

I kommunernas avgift till Skånes Kommuner ingår samverkansavtal och överenskommelser mellan medlemskommunerna och förbundet.

Förbundsmötet beslutar om ramen för medlemsavgiften storlek för varje mandatperiod.

Samverkansavtal och överenskommelser

Ingår i avgiften från och med 2021

 • KEFU – Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning
 • Överenskommelse/avsiktsförklaring avseende ledningsfordon
 • Samverkansavtal rörande hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning och äldre
 • Avtal kring utbildning, metodstöd, implementering och samordning av ASI- addiction severity index samt bevakning av området missbruk/beroende
 • Avtal metodstöd, implementering och samordning av Barns Behov I Centrum, BBIC
 • Avtal om regional samverkansorganisation kring ”En skola på vetenskaplig grund”
 • Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för eHälsa HSA/SITHS
 • Avtal beträffande finansiering av en halv årsarbetskraft som samordnare inom Miljösamverkan Skåne
 • Avsiktsförklaring beträffande avtal med Miljöbarometern – verktyg för insamling och redovisning av miljönyckeltal
 • Överenskommelse kring upphandling och drift av gemensamt IT- system för gymnasieantagning i Skåne
 • Överenskommelse kring Skånegemensamt IT-system för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående gymnasieskolor
 • Överenskommelse om gemensam gymnasiewebbplats
 • Avtal avseende finansiering av regional plattform för Yrkes-SFI i Skåne
 • Överenskommelse om gemensam SYV-chattfunktion

Ingår inte i avgiften

 • Medlemskommunernas avgift till Business Region Skåne (BRS)
  Fram till och med 2022 betalar medlemskommunerna en separat avgift till BRS. Från och med 2023 ska de medlemskommuner som vill fortsätta vara en del av bolaget ha egna avtal med BRS.
 • Upphandlingar som Skånes Kommuner gör åt medlemskommunerna
  De upphandlingar som förbundet gör till sina medlemmar finansieras via kick-back.
 • Räddsam Skåne
  Från och med 2021 kommer inte förbundet att arbeta med Räddsam Skåne för medlemskommunerna.
 • Vård- och omsorgscollege
  De medlemskommuner som ingår i vård- och omsorgscollege betalar separat för den verksamheten, utöver medlemsavgiften till Skånes Kommuner.
 • E-hälsoförvaltning genom Region Skåne och Inera
  Tjänster som tillhör e-hälsoförvaltningen via Region Skåne och Inera ingår inte i medlemsavgiften. De kommuner som använder dessa tjänster betalar en separat avgift.
 • Kurser- och konferenser
  Anställda i medlemskommuner som går på kurser och konferenser hos Skånes Kommuner betalar separata avgifter för de kurser och konferenser som de deltar på.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

Vår webbplats är under uppbyggnad. Verksamhetsberättelser och årsredovisningar kommer inom kort att publiceras här.


Relaterat material

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 Ekonomi, 2020-09-21

Ladda ner

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019 Ekonomi, 2020-09-21

Ladda ner

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018 Ekonomi, 2020-09-21

Ladda ner

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017 Ekonomi, 2020-09-21

Ladda ner

Sidansvarig

Björn Sjölin

Ekonomichef