Publikationer

På den här sidan lägger vi upp alla våra publikationer. Listan sorteras efter senast publicerade. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller kategori. Publikationer som är publicerade som PDF-filer kommer automatiskt att öppnas i en ny flik i din webbläsare. För att ladda ner klickar du på ikonen "Ladda ner" eller via Arkiv och Spara som PDF. Publikationer som är publicerade som worddokument kommer automatiskt att laddas ner till din dator.

Utvalda publikationer

Verksamhetsplan Skånes Kommuner 2021-2022

Skånes Kommuners verksamhetsplan för perioden 2021-2022. Kansliet, 2021-06-22

Ladda ner

Strategiskt inriktningsdokument Skånes Kommuner 2021-2022

Skånes Kommuners prioriterade områden för perioden 2021-2022 där kommunerna i Skåne tillsammans vill göra skillnad och arbeta för Skånes utveckling. Politik, 2021-09-01

Ladda ner

Sök och hitta

Lärarnas skolutvecklingskonferens – Syntes 2021 – WEBB

Utbildning, 2022-01-21

Ladda ner

Kommungemensamma integrationslösningar för de skånska kommunerna

Förstudie kring kommungemensamma integrationslösningar för de skånska kommunerna Tjänsteförvaltning ehälsa, 2021-09-16

Ladda ner

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020 Ekonomi, 2021-09-15

Ladda ner

Arbetsordning Skånes Kommuners kommundirektörsnätverk och strategiska nätverk 2021-2022

Arbetet med och i Skånes Kommuners kommundirektörsnätverk och strategiska nätverk 2021-2022 Kansliet, 2021-09-02

Ladda ner

Strategiskt inriktningsdokument Skånes Kommuner 2021-2022

Skånes Kommuners prioriterade områden för perioden 2021-2022 där kommunerna i Skåne tillsammans vill göra skillnad och arbeta för Skånes utveckling. Politik, 2021-09-01

Ladda ner

Verksamhetsplan Skånes Kommuner 2021-2022

Skånes Kommuners verksamhetsplan för perioden 2021-2022. Kansliet, 2021-06-22

Ladda ner

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne

Vägledningen är ett styrdokument som klargör Region Skånes och Skånes Kommuners gemensamma mål och syfte med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-02-02

Ladda ner