Publikationer

På den här sidan lägger vi upp alla våra publikationer. Listan sorteras efter senast publicerade. Du kan söka direkt på publikationens namn, ämne eller kategori. Publikationer som är publicerade som PDF-filer kommer automatiskt att öppnas i en ny flik i din webbläsare. För att ladda ner klickar du på ikonen "Ladda ner" eller via Arkiv och Spara som PDF. Publikationer som är publicerade som worddokument kommer automatiskt att laddas ner till din dator.

Sök och hitta

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Skåne

Vägledningen är ett styrdokument som klargör Region Skånes och Skånes Kommuners gemensamma mål och syfte med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-02-02

Ladda ner

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Avtalet omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-01-29

Ladda ner

Tillämpningsanvisningar i Skåne för Socialstyrelsens föreskrift kring habilitering och rehabilitering

Tillämpningen i Region Skåne och kommunerna i Skåne av Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20) Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-01-29

Ladda ner

Överenskommelse om habilitering i Skåne

Ansvarsfördelning inom habiliteringsområdet mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-01-29

Ladda ner

Att leva nära – Ett studiematerial för anhöriggrupper

Materialet går att använda till alla former av grupper för anhöriga. Materialet ger möjlighet för deltagarna att öka sina kunskaper, lära av varandra och utbyta kunskaper och erfarenheter under tiden träffarna pågår. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-01-28

Ladda ner

Vägledning för införande av anhörigperspektiv i Skåne

Denna vägledning är ett övergripande inriktningsdokument som förtydligar och vägleder hur verksamheter inom hälso- och sjukvård samt inom kommunal vård och omsorg och socialtjänst kan arbeta med ett anhörigperspektiv och med stöd till anhöriga. Hälsa, social välfärd och omsorg, 2021-01-28

Ladda ner

Protokoll styrelsen Kommunförbundet Skåne 25 juni 2020

Protokoll från styrelsesammanträdet för Kommunförbundet Skåne den 25 juni 2020 2020-12-28

Ladda ner