Nyheter


2021-07-14

Vi söker en administrativ chef och en ledningsstrateg

Är du väl insatt i offentlig sektor och att arbeta med politiska frågor? Leder du processorienterat och har lätt att förstå flöden och helhet kring en verksamhet? Då kanske du är vår nya administrativa chef eller ledningss...

2021-05-10

Pågående arbete med suicidprevention och psykisk hälsa

Skånes Kommuner presenterade den 10 maj pågående arbeten och utbildningar inom området suicidprevention. Aktiviteten genomfördes i samverkan med en rad aktörer och är en del av Skånes arbete med den statliga överenskommels...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2021-05-06

Barnrättsarbetet i Skåne

Idag samlas mer än 70 barnrättsstrateger i Skåne för att prata om vilka konkreta förändringar som faktiskt skett sedan barnkonventionen blev lag. Barnrättsarbetet i Skåne är alltid en aktuell fråga och nu bjuder Skånes Kom...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2021-05-05

En god och nära vård får skånska barn att växa tryggt

Omställningen till en god och nära vård pågår just nu runtom i Sverige. Målet är att nå en mer likvärdig vård med fokus på samverkan mellan region och kommun. Ett bra exempel på god och nära vård är Växa tryggt – föräldras...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2021-04-26

Ökat kommunsamarbete när alla 33 är med i Energi- och klimatrådgivningen

Nu kan alla 33 skånska kommuner ta del av vår lokala energi- och klimatrådgivning. Nätverket etablerades i slutet av 90-talet och fungerar som en oberoende och kostnadsfri konsumentupplysning för allmänheten, företag och o...

Energikontoret Skåne

2021-04-16

Över 500 personer loggade in på digital skolkonferens

Idag arrangerades återigen Lärarnas skolutvecklingskonferens men den här gången helt digitalt. Konceptet på den populära konferensen är i övrigt i princip oförändrat, konferensen bygger på innehåll från lärare, rektorer oc...

Utbildning

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef