Nyheter


2022-12-28

Nytt projekt ska locka fler till vård- och omsorgsbranschen

I januari startar det nya projektet ”Upptäck vård och omsorg”. Bakom satsningen står Vård- och omsorgscollege (VO-College) Skåne. Syftet med projektet är att förändra normen om vem som jobbar inom vård och omsorg samt att ...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2022-12-22

Samordnad kvalitetsuppföljning effektiviserar för kommunerna

På uppdrag av 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg genomför Skånes Kommuner gemensamma upphandlingar inom vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och handledning för kommunernas personal. I uppdraget ingår även a...

Upphandlade tjänster

2022-12-15

Så kartläggs vård och stöd för personer med skadligt bruk och beroende

Sedan 2007 har Skånes Kommuner erbjudit utbildning och metodstöd i Addiction Severity Index (ASI), en standardiserad intervjuform avsedd för bedömning och kartläggning av vård och stöd för personer med skadligt bruk eller ...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2022-12-09

Familjecentraler ska kartläggas på uppdrag av regeringen

I somras stod det klart att regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera familjecentraler och andra liknande verksamheter i Sverige. I Skåne finns 39 familjecentraler och fa...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2022-11-17

Nu är Yrkesresan Barn och unga i gång i de skånska kommunerna

I september startade “Yrkesresan Barn och unga” för de skånska kommunerna. Yrkesresan är ett koncept som togs fram av Göteborgsregionen 2017 och innefattar introduktion och kompetensutveckling som ska förbättra mötena mell...

Hälsa, social välfärd och omsorg

2022-11-10

Växa tryggt-konferens lockade många deltagare

Den 25 oktober bjöd Skånes Kommuner tillsammans med Region Skåne in till en Växa tryggt-konferens för att berätta om hur projektet gått och hur framtiden ser ut.

Hälsa, social välfärd och omsorg

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef