2021-05-06

Barnrättsarbetet i Skåne

Idag samlas mer än 70 barnrättsstrateger i Skåne för att prata om vilka konkreta förändringar som faktiskt skett sedan barnkonventionen blev lag. Barnrättsarbetet i Skåne är alltid en aktuell fråga och nu bjuder Skånes Kommuner in till utbildningar inom området.

Idag (6 maj 2021) arrangeras en digital nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne. Under dagen kommer bland annat Länsstyrelsen Skåne att presentera ett metodutvecklingsprojekt med fokus på att integrera ett funktionshinderperspektiv vid prövning av barnets hälsa. Region Skåne kommer att prata om deras handlingsplan för barnets rättigheter.

Barnrättsstrategerna kommer att få information från Barnombudsmannen och även från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kring den barnkonsekvensanalys som är gjord kopplat till covid-19. Analysen innehåller förslag till en utredningsplan inför att genomföra en barnkonsekvensanalys i frågan om hur pandemin och stängningen av gymnasieskolorna påverkat elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling.

Dessutom får deltagarna möjlighet att diskutera vilka frågor som är särskilt viktiga för Skåne just nu.

– Det är tydligt att barnrättsfrågorna är extra aktuella nu under pandemin och det är roligt att det finns ett så stort engagemang i frågorna ute i våra verksamheter runt om i Skåne, säger Emelie Sundén, strateg på Skånes Kommuner.

Utbildning i barnkonsekvensanalys

Den 14 juni bjuder Skånes Kommuner in till en heldag i genomförande av en prövning av barnets bästa, en barnkonsekvensanalys. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få en förståelse och kunskap om hur de ska använda barnkonventionen i barnkonventionsanalyser, det vill säga en prövning av barnets bästa i sin verksamhet.

Läs mer och anmäl dig via denna länk. 

FN-konventionen om barnets rättigheter, i teori och svensk praktik

Under fyra heldagar i höst bjuds strategiska nyckelpersoner i kommuner, Region Skåne och idéburen sektorn in till en utbildning kring FN-konventionen om barnets rättigheter i teori och praktik. Utbildningen syftar till att stärka genomförandet av barnets rättigheter i Skåne och kommer att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna tillämpa rättigheterna i konventionen, både i beslutsfattande och praktiskt arbete.

Läs mer och anmäl dig via denna länk.

Läs mer om vilka frågor som Skånes Kommuner arbetar med inom området barn och unga.


Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg