Vård- och omsorgslärarnas nätverk

Denna digitala nätverksdag är för dig som är vård- och omsorgslärare och handledare steg 3 i VO-college Skåne. Vi bjuder in båda rollerna till denna dag för att skapa möjligheter till dialog om det arbetsplatsförlagda lärandet.  

Dagens kommer bland annat att innehålla: 

  • Återkoppling till de regionala arbetsgrupper om APL som varit i gång under våren 2022. Gemensamt regionalt underlag för APL samt digital verktygslåda, Hur får vi fler APL-platser samt Hur skapar vi attraktion och hållbarhet kring handledarskapet.  
  • Peer Learning, nu-läge i Skåne och inspiration. 
  • Yrkes-tävlingar i vård och omsorg, bildande av regional arbetsgrupp 
  • Validering i vård och omsorg, erfarenhetsutbyte om att arbeta med VO-college metodmaterial. 
  • Ny valideringsmodul i handledarutbildningen 
  • Skyddad yrkestitel för undersköterskor – vad innebär detta för våra nuvarande och framtida elever? 

 

Programmet kommer att uppdateras mer närmare dagen, och du är välkommen att skicka in önskemål om innehåll till katrin.rongby@skaneskommuner.se 

 

NOVEMBER 09
Evenemangsinfo

När

2022-11-09 09:00 - 15:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Målgrupp: VO-lärare / Handledare steg 3

Medverkande

Susanne Rosenström, regional processledare och Katrin Rongby, biträdande regional processledare VO-college Skåne samt inbjudna gäster


Sista anmälningsdatum

2022-10-26


Sidansvarig

Petra Douhane

Koordinator