Utbildning till Handledare steg 3

Utbildning till handledare steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne 

 

Anmälan öppnas 2022-12-16

Definition steg 3
Steg 3-handledarens uppdrag är att handleda handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. 

Bakgrund
Utbildningen har funnits sedan 2015 och idag finns ca 200 handledare steg 3 i VO College Skåne. Under hösten 2015 utvecklades och implementerades en nationell handledarutbildning steg 1-3 inom VO-College. Handledare steg 1-2 motsvarar den nationella gymnasiekursen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p med extra material gällande VO-College.  

Denna utbildning till handledare steg 3 möjliggör utveckling av handledarorganisation på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015. Handledare steg 3 är en del av en regional stödstruktur, vilket innebär att Vård och omsorgscollege Skåne kommer fortsätta erbjuda stöd till handledare steg 3 genom årliga nätverksträffar. 

Dag 1: Pedagogiskt ledarskap
Dag 2: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder – digitala och fysiska och presentationsteknik
Hemuppgift: 1 (Planera, sammankalla och genomföra digital träff med handledare steg 1-2) och 2 (Förbättringsområden och förslag till åtgärder)
Dag 3: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik
Dag 4: Samtalsmetodik och svåra samtal
Hemuppgift: 3
Dag 5: Seminariedag med Dialogcafé, handledarnas chefer medverkar denna dag 

 

Förkrav: 

Handledare steg 1-2 utbildning.

Deltagande i utbildningen förutsätter att chef som skickar medarbetare på utbildning har för avsikt att delta eftermiddagen dag 5 samt implementera rollen/funktionen i sin verksamhet efter avslutad utbildning. 

Din chefs godkännande att delta i utbildningen.  

Egen tillgång till dator vid utbildningstillfällena. 

 

Max antal deltagare: 

20 platser 

 

Utbildningen genomförs: 

Heldagar 

15-16 februari 2023 08.30-16.00

16 mars 2023 08.30-16.00

24-25 april 2023 OBS; 08.30-16.00 (25 april ska din chef delta 13.00-15.00 i Lund)

Utbildningen kommer att genomföras digitalt med undantag för den sista dagen 25/4 då vi är på studio stadshuset i Lund. 

 

Detaljerat program meddelas vid bekräftelse av utbildningsplats, den kommer via mail. 

Kurslitteratur skickas ut per post – det är därför viktigt att du uppger en korrekt adress. 

Utbildningen är kostnadsfri

 

FEBRUARI 15
Evenemangsinfo

När

2023-02-15 08:30 - 16:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Engagerade medarbetar med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde. Utbildningen vänder sig till alla vård- och omsorgsverksamheter

Medverkande

Susanne Rosenström, regional processledare Vård och omsorgscollege Skåne 


Sista anmälningsdatum

2023-02-01

Avanmälan

Avanmälan sker minst 7 dagar innan, om du mottagit kurslitteraturen måste den returneras. Om du uteblir utan uppvisande av sjukintyg debiteras en avgift samt kostnaden för kurslitteratur och administration.


Sidansvarig

Petra Douhane

Koordinator