Utbildning till Handledare steg 3

Utbildning till handledare steg 3 inom Vård- och omsorgscollege Skåne 

Definition steg 3
Steg 3-handledarens uppdrag är att handleda handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning. 

Bakgrund
Utbildningen har funnits sedan 2015 och idag finns ca 200 handledare steg 3 i VO College Skåne. Under hösten 2015 utvecklades och implementerades en nationell handledarutbildning steg 1-3 inom VO-College. Handledare steg 1-2 motsvarar den nationella gymnasiekursen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p med extra material gällande VO-College.  

Denna utbildning till handledare steg 3 möjliggör utveckling av handledarorganisation på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015. Handledare steg 3 är en del av en regional stödstruktur, vilket innebär att Vård och omsorgscollege Skåne kommer fortsätta erbjuda stöd till handledare steg 3 genom årliga nätverksträffar. 

Dag 1: Pedagogiskt ledarskap
Dag 2: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder – digitala och fysiska och presentationsteknik
Hemuppgift: 1 (Planera, sammankalla och genomföra digital träff med handledare steg 1-2) och 2 (Förbättringsområden och förslag till åtgärder)
Dag 3: Grupp-processer och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik
Dag 4: Samtalsmetodik och svåra samtal
Hemuppgift: 3
Dag 5: Seminariedag med Dialogcafé, handledarnas chefer medverkar denna dag 

 

Förkrav: 

Handledare steg 1-2 utbildning.

Deltagande i utbildningen förutsätter att chef som skickar medarbetare på utbildning har för avsikt att delta eftermiddagen dag 5 samt implementera rollen/funktionen i sin verksamhet efter avslutad utbildning. 

Din chefs godkännande att delta i utbildningen.  

Egen tillgång till dator vid utbildningstillfällena. 

 

Max antal deltagare: 

20 platser 

 

Utbildningen genomförs: 

Heldagar 

17-18 mars 2022 08.30-16.00

20 april 2022 08.30-16.00

19-20 maj 2022 OBS; 08.30-16.00 (20 maj ska din chef delta 13.00-15.00)

Utbildningen planeras att genomföras digitalt beroende på Covid-19-läget. 

 

Detaljerat program meddelas vid bekräftelse av utbildningsplats

Kurslitteratur skickas ut

Utbildningen är kostnadsfri

 

MARS 17
Evenemangsinfo

När

2022-03-17 08:30 - 16:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Engagerade medarbetar med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde. Utbildningen vänder sig till alla vård- och omsorgsverksamheter

Medverkande

Susanne Rosenström, regional processledare Vård och omsorgscollege Skåne 


Sista anmälningsdatum

2022-03-07


Sidansvarig

Petra Douhane

Koordinator