Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri bjuder in till dialog

När; 22 november 2023, kl 09-16

Plats;  Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

På programmet;

Under förmiddagen planeras pass kring bland annat kunskapsstyrning, VIP ADHD och kroppslig hälsa.

Under eftermiddagen är det fokus på samsjuklighetsutredningen samt spel om pengar.

Det är möjligt att anmäla sig både till hela dagen eller till för- eller eftermiddagen.

Ange om ni önskar lunch.

Kostnadsfritt!

Målgrupp
Chefer, verksamhetsutvecklare, samordnare/motsvarande från kommunal och regional verksamhet i Skåne, företrädare för aktuella brukar- och anhörigföreningar i Skåne.

NOVEMBER 22
Evenemangsinfo

När

2023-11-22 09:00 - 16:00

Sista anmälningsdatum

2023-10-23


Emelie Sundén

Sidansvarig

Emelie Sundén

Strateg