Nätverksträff för Språkombud och Språkombudsutbildare

Välkommen till en digital erfarenhetsutbytesdag för dig som arbetar med språkutvecklande arbetsplatser.  

Dagen är till för dig med uppdrag som Språkombud samt språkombudsutbildare. Kl. 9.00-14.00 träffas både Språkombud och språkombudsutbildare för gemensam information och diskussion. 14.00-16.00 är det möjligt för språkombuden att arbeta vidare i sina lokala nätverk och språkombudsutbildarna har egen tid för erfarenhetsutbyte.  

Varmt välkommen med din anmälan! 

 

Program för Språkombud och språkombudsutbildare: 

9.00 – 11.30 Dagen inleds med aktuell information från VO-College Skåne. Susanne Rosenström, regional processledare, informerar om aktuella språkombudsfrågor ur ett Skåne-perspektiv.  

Det blir tid för erfarenhetsutbyte i grupper och en gemensam återkoppling. 

  • Den regionala uppdragsbeskrivningen för Språkombud 
  • Målindikator i den årliga verksamhetsuppföljningen 
  • Regionalt stöd till ert lokala arbete  
  • Hur kan ni arbeta vidare i era lokala college? Goda exempel lyfts fram 

11.30-12.00 Årets Språkombud uppmärksammas för första gången! Delta i vårt digitala firande. 

12.00 -13.00 Lunch i egen regi. 

13.00-13.45 Olga Orrit, VO-college nationella kansli, ger en nationell bild av arbetet kring språkutvecklande arbetsplatser. 

  • Nationell satsning på språkombudsutbildningar i samarbete med Skolverket. 
  • Effektutvärdering av Språkombud från Stockholms universitet. 
  • Kort om plattformen ”Språket på jobbet

13.45-14.00 Uppsamling inför lokala nätverksträffar för Språkombud. 

Efter uppsamlingen finns möjlighet för språkombuden att arbeta vidare på egen hand i sina lokala nätverk. 

 

Program för Språkombudsutbildare 

14.00- 16.00 Nätverk för Språkombudsutbildare i Skåne 

14.00-14.45 VO-college Skåne går igenom den regionala uppdragsbeskrivningen för språkombudsutbildare. Gemensamt skapar vi en nulägesbild kring antal utbildare per lokalt college samt återkoppling på planerade utbildningar. 

14.45-15.30 Tid för att i mindre grupper dela erfarenheter, goda exempel och utmaningar. 

15.30-16.00 Återsamling i storgrupp för att delge goda exempel och feedback till oss regionalt för att fånga upp behov av stöd eller frågor att arbeta vidare med. 

 

APRIL 27
Evenemangsinfo

När

2022-04-27 09:00 - 16:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Språkombud och språkombudsutbildare

Medverkande

Susanne Rosenström, Regional processledare VO- College Skåne Olga Orrit, Språkutvecklare VO-College nationellt


Sista anmälningsdatum

2022-04-18


Sidansvarig

Petra Douhane

Koordinator