BBIC-utbildning för utförare

Välkommen på en förkortad utbildning i BBIC. Utbildningen vänder sig till till dig som arbetar på utförarsidan inom socialtjänsten. Du arbetar inte med BBIC som arbetsmetod i utredningsarbete, men kommer i kontakt med BBIC utifrån ditt uppdrag att skriva journalanteckningar och genomförandeplaner med stöd av rubrikerna i BBIC. Utbildningen vänder sig också till dig som vill veta mer om BBIC utifrån din yrkesroll, men som inte använder arbetssättet i ditt dagliga arbete. 

Ha gärna BBIC-böckerna tillgängliga under utbildningen. Böckerna går att beställa eller laddas ned från Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/barns-behov-i-centrum/material/ 

Max antal 40 personer.

Program 

09:00 Start .
10:00 Paus
12:00 Lunchpaus
14:30 Paus
16:00 Avslut


Avgift

För kommunanställd i de skånska kommunerna 1000kr ex moms, övriga och privata aktörer 2000 kr ex moms.

 

Kontaktperson

Saera Khan, 072-885 4875 saera.khan@skaneskommuner.se 

OKTOBER 21
Evenemangsinfo

När

2022-10-21 09:00 - 16:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Utförare inom socialtjänsten, öppenvården, familjebehandling, HVB


Sista anmälningsdatum

2022-10-05

Avanmälan

Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kr ex moms.


Sidansvarig

Saera Khan

Kvalitetsutvecklare