Ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. Förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer diskuteras.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

 

SEPTEMBER 10
Evenemangsinfo

När

2021-09-10 09:00 - 10:30

Var

Kommunernas hus, Gasverksgatan 3a i Lund

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Kommunikationsstrateg