Yrkes-sfi

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Skånes Kommuner sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skånes Kommuner tillhandahåller tjänsten Yrkes-sfi i Skåne (yrkessfiskane.se) på uppdrag av våra 33 medlemskommuner samt,  Sölvesborgs kommun, kompetenssamverkan Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Lärosäten Syd och Region Skåne. För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi, på uppdrag av deltagande organisationer, personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • Personnummer eller samordningsnummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Modersmål
  • Ursprungsland/Hemland
  • UHR-ärendenummer

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Då Skånes Kommuner agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde avseende den här tjänsten, hänvisas till respektive organisations integritetspolicy eller motsvarande. Organisationernas lagliga grund för behandlingen är myndighetsutövning samt allmänt intresse.


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare