en samlad röst för skåne

Vi är Skånes Kommuner. De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation.
Tillsammans lyfter vi Skåne.

Senaste nyttENERGIKONTORET SKÅNE

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. Rollen som regional energiaktör innebär att vi samordnar nätverk, initierar och driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser. Läs mer om vår verksamhet här!

Vi är sociala