Skånes Kommuner använder "cookies". Genom att du fortsätter använda webbplatsen godkänner du dessa cookies. Mer information

Skånes Kommuner i samverkan

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner. Allt är som vanligt men ändå inte. Vi gör om för att bli ännu bättre för våra medlemmar - de skånska kommunerna. Därför byter vi namn till Skånes Kommuner. Välkommen till vår nya webbplats.

Senaste nyttENERGIKONTORET SKÅNE

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling. Rollen som regional energiaktör innebär att vi samordnar nätverk, initierar och driver projekt med regional, nationell eller europeisk finansiering och bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte genom seminarier, utbildningar och konferenser. Läs mer om vår verksamhet här!

Vi är sociala