en samlad röst för skåne

Vi är Skånes Kommuner. De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation.
Tillsammans lyfter vi Skåne.

Senaste nyttFörbundsmöte

Den 5 maj 2023 är det förbundsmöte för Skånes Kommuner. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ och då utses bland annat förbundets styrelse.

Ordinarie förbundsmöte hålls vart fjärde år och består av 149 ledamöter. Ledamöter och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige. Antalet ombud fördelas mellan medlemskommunerna beroende på hur många invånare kommunen hade i början av året då val till kommunfullmäktige senast skett. Alla kommuner har minst ett ombud.

Här kommer vi publicera dagordningen för förbundsmötet.

Vi är sociala