en samlad röst för skåne

Vi är Skånes Kommuner. De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation.
Tillsammans lyfter vi Skåne.

Senaste nyttMiljö och klimat

Skånes Kommuners arbete inom området miljö och klimat består av verksamhet som har direkt nytta för kommunerna i Skåne. Arbetet sker ofta i samverkan med både kommunerna andra aktörer som till exempel Region Skåne och Länsstyrelsen för att säkerställa samsyn i Skåne och bred förankring kring metoder och prioriteringar.

Vi är sociala