en samlad röst för skåne

Vi är Skånes Kommuner. De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation.
Tillsammans lyfter vi Skåne.

Senaste nyttENERGIKONTOR SYD

Energikontoret Skåne och Energikontor Sydost blev den 1 januari 2023 Energikontor Syd, det största i Sverige! Läs mer om det nya Energikontor Syd på energikontorsyd.se!

Vi är sociala